Zapisy dzieci

Do Ochronki przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są także dzieci poniżej trzeciego roku życia, o czym decyduje siostra dyrektor, uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, a następnie dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, wielodzietnych oraz rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola.

Zapisy dzieci na nowy rok szkolny będą trwały od dnia 1.III. do 31.III. w godzinach 8.00-15.00 w kancelarii przedszkola.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w połowie kwietnia 2014 r. w budynku przedszkola. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.