Rada rodziców

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2014/2015
PRZEWODNICZĄCA:   p. Elżbieta Szalony
ZASTĘPCA:   p. Monika Piłat
SEKRETARZ – SKARBNIK:   p. Elżbieta Kochan

 

GRUPA I ,,Pszczółki”

p. Lewko Magdalena
p. Kołodziej Magdalena
p. Szuba Iwona

GRUPA II ,,Motylki”

p. Katarzyna Pyszowska
p. Elżbieta Szalony
p. Marcin Skoczylas

GRUPA III ,,Słoneczka”

p. Elżbieta Kochan
p. Teresa Koper
p. Edyta Kołodziej

GRUPA IV ,,Biedronki”

p. Magdalena Kata
p. Monika Piłat
p. Renata Szot