Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie.

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

więcej informacji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/obowiazek-szkolny-dla-siedmiolatkow-co-sie-zmienia-w-ustawie.html