Jałmużna Wielkopostna

Święty Józef od domestosów, płynów do podłogi, ścierek …

Dom Symeona i Anny, czyli prowadzony przez nasze Stowarzyszenie “DOBROĆ” dom dziennego pobytu dla osób starszych w Dębicy, już od jakiegoś czasu boryka się z trudnościami finansowymi. Robimy co możemy, żeby znaleźć dobrych ludzi, którzy zechcą ofiarować trochę dobroci i nawet drobnymi wpłatami pomogą nam w utrzymaniu Domu. W tym celu została zorganizowana akcja zbiórkowa TEN DOM JEST POTRZEBNY!

Dziś w sposób szczególny chcemy podziękować naszym darczyńcom przyprowadzonym przez św. Józefa.

Wszystko zaczęło się od jednego telefonu. Siostra Justyna, która jest Dyrektorką Ochronki w Rudniku nad Sanem zapytała czy wraz z dziećmi i Rodzicami z przedszkola mogliby w tym roku składać jałmużnę wielkopostną na rzecz Seniorów z Domu Symeona i Anny. Praktykując tradycję jałmużny wielkopostnej siostry Rodzicom przypominają a dzieci uczą troski o bliźniego – szczególnie ubogiego. Bardzo wzruszył i ucieszył nas ten przejaw solidarności.

Jałmużna polega na dzieleniu się zakupywanymi do własnego domu środkami czystości z Domem Symeona i Anny.

Kiedy otrzymaliśmy zdjęcie jak dzieci przynoszą do wystawionego w Ochronce koszyka swoje dary, oczywistym stało się dla nas KTO tak naprawdę (i w przenośni) stoi za tą piękną akcją.

Niedający się nie zauważyć dostojny święty Józef zapewne nie tylko „pilnuje” przynoszonych domestosów, płynów do podłogi, proszków, ścierek itp. ale też wyprasza potrzebne łaski dla wszystkich, którzy dzielą się swoim dobrym sercem.  

Przy okazji zachęcamy również Ciebie – czytającego ten tekst do równie szlachetnego gestu – a naszych przyjaciół: dzieci, Rodziców i Siostry z Ochronki w Rudniku nad Sanem serdecznie pozdrawiamy.

s. Monika Duda